:: اخبـــــار ::
نصب نرم افزار «سامانه اختصاصی اساتید» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تاریخ ارسال : 1394/9/15
بازدید : 1161
ID=26

شرکت پیشگامان داده پرداز شایا موفق به نصب و را ه اندازی نرم افزار «سامانه اختصاصی اساتید» برای دویست استاد  به صورت دو زبانه (فارسی - انگلیسی) در آبان ماه سال 94 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول گردید. ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما