:: نمونه کارهای نرم افزار سامانه اختصاصی اساتید ::
 • مرکز آموزش عالی کاشمر

  مرکز آموزش عالی کاشمر

  http://ostad.ihekashmar.ac.ir

  دسته بندی : نرم افزار سامانه اختصاصی اساتید
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

  http://prof.iauba.ac.ir

  دسته بندی : نرم افزار سامانه اختصاصی اساتید
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

  http://teachers.iauo.ac.ir

  دسته بندی : نرم افزار سامانه اختصاصی اساتید
 • دانشگاه هنر اصفهان

  دانشگاه هنر اصفهان

  http://masters.aui.ac.ir

  دسته بندی : نرم افزار سامانه اختصاصی اساتید
 • سامانه دانشجویان دکتری - دانشگاه آزاد اصفهان

  سامانه دانشجویان دکتری - دانشگاه آزاد اصفهان

  http://www.khuisf.ac.ir/phdstu

  دسته بندی : نرم افزار سامانه اختصاصی اساتید
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد خميني شهر

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خميني شهر

  http://facultymember.iaukhsh.ac.ir

  دسته بندی : نرم افزار سامانه اختصاصی اساتید
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

  http://prof.mau.ac.ir

  دسته بندی : نرم افزار سامانه اختصاصی اساتید
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

  http://www.khuisf.ac.ir/prof

  دسته بندی : نرم افزار سامانه اختصاصی اساتید

نمونه کارهای ما مورد پسند شما هست؟

اگر نرم افزار یا وب سایت خاصی مد نظر شما هست که خواهان پیاده سازی آن هستید با ما در ارتباط باشید.

ارتباط با ما

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما