:: ارتباطات مالی ::
  نام بانک شماره حساب شماره کارت نام صاحب حساب
ملی 0106041569008 6037-9918-8571-3291 حامد کشاورز
ملت 3415252029 6104-3370-5183-8827 حامد کشاورز
صادرات 0335150456006 6037-6917-6161-4809 حامد کشاورز
ملت - جام 47784980147 --- شرکت پیشگامان داده پرداز شایا

 

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما