:: فرم استخدام ::
نام و نام خانوادگی :

لطفا فیلد نام و نام خانوادگی را تکمیل نمایید
*
تاریخ تولد :
برای انتخاب تاریخ کلیک کنید
لطفا فیلد تاریخ تولد را تکمیل نمایید
*
وضعیت تاهل :

لطفا وضعیت تاهل خود را انتخاب نمایید
*
پست الکترونیک :

لطفا فیلد پست الکترونیک را تکمیل نمایید لطفا پست الکترونیک را به صورت صحیح وارد نمایید
*
تلفن ثابت :

لطفا فیلد تلفن را تکمیل نمایید
*
تلفن همراه :

لطفا فیلد تلفن همراه را تکمیل نمایید
*
سوابق تحصیلی :
سوابق شغلی :
مهارت ها :
آدرس محل سکونت :
توضیح :
فایل رزومه :

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما